با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

دوره امن‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی زیرساخت‌های حیاتی

APA- IUTcert 701

به‌طور معمول اپراتورها و کارشناسانی که با سامانه‌های کنترل صنعتی تعامل دارند اطلاعات لازم امنیتی را جهت پیشگیری، تشخیص و مقابله با حوادث سایبری ندارند. از طرفی در شرکت‌هایی که در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های اتوماسیون صنعتی فعالیت دارند دانش کافی در زمینه‌ی امن‌سازی این سامانه‌ها وجود ندارد. مرکز تخصصی آپا با در اختیار داشتن دانش و تجربه‌ی مناسب در زمینه‌ی امن‌سازی و رسیدگی به حوادث شبکه‌های اتوماسیون صنعتی، برای انتقال دانش به مخاطبان پتانسیل بالایی دارد. این مرکز می‌تواند خدمات آموزشی، منابع و آموزش‌های لازم را به‌صورت حضوری و غیرحضوری در اختیار کارشناسان و اپراتورهای فعال قرار دهد تا بتوانند اقدامات لازم را به منظور امن‌سازی سامانه‌های موجود، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های آتی و مقابله با بروز یک حمله سایبری انجام داده و در صورت بروز حمله سریعا آن را تشخیص دهند.