با ما به‌روز باشید!
info@nsec.ir
(+98)-313-3915336

اعلان آسیب پذیری

 • چندین آسیب پذیری در محصولات Huawei

  تعدادی آسیب پذیری در محصولات Huawei شناسایی شده است.نفوذگر می تواند محدودیت های امنیتی را با این آسیب پذیری ها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر  Apache Struts2 است.

  09/11/1393
  APA-IUTcert-911508
 • آسیب پذیری Google Chrome در سیستم عامل IOS

  یک آسیب پذیری در Google Chrome سیستم عامل IOS گزارش شده است.نفذگر با استفاده از این آسیب پذیری به اطلاعات حساس دسترسی خواهد داشت.

  09/11/1393
  APA-IUTcert-911514
 • چندین آسیب پذیری در Microsoft Windows Flash Player

  تعدادی آسیب پذیری در Microsoft Windows شناسایی شده است .نفوذگر می تواند ،محدودیت های امنیتی را با سوء استفاده از این آسیب پذیرها دور بزند.
  علت این مسئله ی امنیتی و آسیب پذیری استفاده از نسخه های آسیب پذیر Flash Player است.

  09/11/1393
  APA-IUTcert-911506

صفحه‌ها